Profile: oldjerry SETI
log in
Your personal background.
79 letý důchodce z Českého severu. Hobby: zahrada, poezie, BOINC
Your opinions about SRBase
Protože BOINC potřebuji k životu pocit užitečnosti a neznám lepší mně dostupný způsob - a SRBase k tomu patří...

Po pravdě nové medaile...

Tři týdny se snažím dostat na projekt, až nenym mi dnes naplno napsal, že vstupní heslo mám před nosem (:-D
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamCzech National Team


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2014-2022 BOINC Confederation / rebirther